Trường Tiểu học Mỹ Hà- Quá trình hình thành và phát triển

Trường Tiểu học Mỹ Hà tiền thân là trường phổ thông cơ sở Mỹ Hà, được tách ra từ năm 1992, khu trung tâm ở thôn Cánh, khu lẻ ở thôn Nhuần. Diện tích toàn trường là 6625 m2....

Từ năm 1992-1995:

* Nhà trường: Lúc mới thành lập có 16 phòng học cấp 4, 1 phòng họp hội đồng, sân chơi còn lầy lội, chưa được lát gạch, chưa có cây xanh đảm bảo bóng mát cho học sinh.

   Trường có 30 CBGV, tổng số lớp là 25 học sinh với học sinh trung bình hàng năm là 860 em. Hiệu trưởng là đ/c Bùi Thị Thuỷ.

Thành tích đạt được:

CSTĐ cơ s: 3 đ/c.

GVG cấp Tỉnh: 3 đ/c/

GVG cơ sở: 8 đ/c.

   Trường đạt danh hiệu: TTLĐTT.CQVH cấp Huyện.

   * Chi bộ: Thành lập năm 1992 có 3 đ/c. Đ/c bí thư là đ/c Bùi Thị Thuỷ

Đến năm 1995 chi bộ có 5 đ/c: Bí thưu là đ/c Bùi Thị Thuỷ

Từ năm 1992 đến năm 1995 chi bộ đạt TSVM. 100% các đồng chí được xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*Công đoàn: Thành lập từ năm 1992, có 30 đ/c ĐVCĐ, chủ tịch công đoàn là đ/c Nguyễn Thị Oanh.

 Từ năm 1992 đến năm 1995 công đoàn đạt: Vững mạnh.

*Đoàn TNCS HCM: Thành lập năm 1992, có 3 đoàn viên, bí thư chi đoàn là đ/c: Nguyễn Thị Mùi.

Chi đoàn đạt danh hiệu vững mạnh.

* Đội TNTP HCM: Đạt danh hiệu vững mạnh.

Từ năm 1995-2000:

* Nhà trường:  Trường có 31 CBGV, tổng số lớp là 22 học sinh với học sinh trung bình hàng năm là 743 em. Hiệu trường là đ/c Bùi Thị Thuỷ.

Thành tích đạt được:

CSTĐ cấp Tỉnh: 1 đ/c

CSTĐ cơ sở: 3 đ/c.

GVG cấp Tỉnh: 3 đ/c.

GVG cơ sở: 14 đ/c.

Trường đạt danh hiệu: TTLĐTT.CQVH cấp Huyện.

*Chi bộ: Có 7 đ/c. Bí thư là đ/c Bùi Thị Thuỷ.

Chi bộ luôn đạt TSVM. 100% các đồng chí được xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*Công đoàn: Có 31 đ/c ĐVCĐ, chủ tịch công đoàn là đ/c Trịnh Thị Kim Suyên. Công đoàn đạt: Vững mạnh.

*Đoàn TNCS HCM: Có 5 đoàn viên, bí thư chi đoàn là đ/c: Nguyễn Thị Mùi.

Chi đoàn đạt danh hiệu: Vững mạnh.

* Đội TNTP HCM: Đạt danh hiệu vững mạnh.

Từ năm 2000-2005:

* Nhà trường:  Về CSVC nhà trường được dự án OĐA đã có nhiều đổi mới, trường đã có 9 phòng học kiên cố, có nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng với tổng kinh phí xây dựng là hơn 2 tỷ đồng. Trường có đủ cây xanh bóng mát, sân chơi, bãi tập, đầy đủ. 

Tổng số CBGV có 31 đ/c, tổng số lớp là 19 học sinh với học sinh trung bình hàng năm là 510 em. Hiệu trường là đ/c Bùi Thị Thuỷ.

Thành tích đạt được:

CSTĐ cấp Tỉnh: 1 đ/c

CSTĐ cơ sở: 2 đ/c.

GVG cấp Tỉnh: 2 đ/c.

GVG cơ sở: 7 đ/c.

Trường đạt danh hiệu: TTLĐTT.CQVH cấp Huyện.

*Chi bộ: Có 20 đ/c. Bí thư là đ/c Bùi Thị Thuỷ.

Chi bộ luôn đạt TSVM. 100% các đồng chí được xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*Công đoàn: Có 34 đ/c ĐVCĐ, chủ tịch công đoàn là đ/c Trịnh Thị Kim Suyên. Công đoàn đạt: Vững mạnh.

*Đoàn TNCS HCM: Có 9 đoàn viên, bí thư chi đoàn là đ/c: Bùi Xuân Mạnh

Chi đoàn đạt danh hiệu: Vững mạnh.

* Đội TNTP HCM: Đạt danh hiệu vững mạnh.

Từ năm 2000-2010:

* Nhà trường:  Về CSVC nhà trường đã có nhiều đổi mới, trường đã có thêm 4 phòng học kiên cố, với tổng số 13 phòng học kiên cố, có nhà vệ sinh đảm bảo chất lượng với tổng kinh phí xây dựng là hơn 800 triệu đồng. Trường có đủ cây xanh bóng mát, sân chơi, bãi tập, đầy đủ. 

   Tổng số CBGV có 30 đ/c, tổng số lớp là 19 học sinh với học sinh trung bình hàng năm là 491 em. Từ năm 2005-2008 Hiệu trường là đ/c Bùi Thị Thuỷ. Từ năm 2008-2010 Hiệu trường là đ/c Nguyễn Thị Huệ.

Thành tích đạt được:

CSTĐ cấp Tỉnh: 1 đ/c

CSTĐ cơ sở: 4 đ/c.

GVG cấp Tỉnh: 3 đ/c.

GVG cơ sở: 9 đ/c.

Trường đạt danh hiệu: TTLĐTT.CQVH cấp Huyện.

*Chi bộ: Có 22 đ/c. Từ năm 2005-2008 bí thư là đ/c Bùi Thị Thuỷ. Từ năm 2008-2010bí thư là đ/c Nguyễn Thị Huệ.

Chi bộ luôn đạt TSVM. 100% các đồng chí được xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*Công đoàn: Có 34 đ/c ĐVCĐ, chủ tịch công đoàn là đ/c Trịnh Thị Kim Suyên. Công đoàn đạt: Vững mạnh.

*Đoàn TNCS HCM: Có 9 đoàn viên, Từ năm 2005-2007 bí thư chi đoàn là đ/c Bùi Xuân Mạnh. Từ năm 2007-2009 bí thư chi đoàn là đ/c: Trịnh Quốc Đạt. Từ năm 2009-2010 bí thư chi đoàn là đ/c: Nguyễn Văn Viên. Chi đoàn đạt danh hiệu: Vững mạnh.

* Đội TNTP HCM: Đạt danh hiệu vững mạnh.

   Trong 18 năm hình thành và phát triển, nhà trường có 4 năm liền trường đạt DHTT cấp Tỉnh, 14 năm trường đạt TTLĐTT, 5 năm liền đạt CQVH cấp Tỉnh, 18 năm đạt CQVH cấp Huyện.

   Chi bộ 18 năm liền đạt chi bộ TSVM, 100% CBĐV xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ. ĐẶc biệt trong năm 2010 chi bộ đã được tuyện dương khen thưởng trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấmgương đạo dức Hồ Chí Minh".

Công đoàn 18 năm liền đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Những cá nhân tiêu biểu:

1. Đ/c Bùi Thị Thuỷ; 4 năm liền đạt CSTĐ cấp Tỉnh, 14 năm đạt CSTĐ cơ sở.

2. Đ/c Nguyễn Thị Huệ: 4 năm liền đạt GVG cấp Tỉnh, 9 naă liền đạt GVG cơ sở, 5 năm đạt CSTĐ cơ sở.

3. Đ/c Trịnh Thị Kim Suyên: 14 năm đạt GVG cơ sở.

4. Đ/c Nguyễn Thị Oanh: 16 năm đạt CSTĐ cơ sở.

5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng: 1 năm đạt CSTĐ cấp Tỉnh, 1 năm đạt CSTĐ cơ sở, 3 năm GVG cấp tỉnh, 4 năm đạt GVG cơ sở.

6. Đ/c Tạ Thị Hương: 2 năm đạt GVG cấp tỉnh, 1 năm đạt CSTĐ cơ sở, 7 năm đạt GVG cơ sở