Wednesday, 16/06/2021 - 20:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Mỹ Hà

Cô và trò trường Tiểu học Mỹ Hà dạy và học trực tuyến

Thực hiện công văn chỉ đạo  Số: 239 /PGD&ĐT V/v hướng dẫn tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh khi nghỉ dịch Covid-19 củ Phòng giáo dục huyện Lạng Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2021. Trường tiểu học Mỹ Hà đã xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh đảm bảo hoàn thành nội dung, chương trình năm học 2020-2021. 
   

 Thông báo Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến của nhà trường tới cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh trường mình (làm tốt công tác phối hợp với PHHS trong việc quản lý, tổ chức dạy học trực tuyến). Nhà trường, giáo viên chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức dạy học trực tuyến đạt hiệu quả tốt nhất.